preskoči na sadržaj
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVIJEST ŠKOLE

 

PRVA  ŠKOLA

Iz zapisa u „Časnoj knjizi i uspomenici učione Čučerske“ koji je ostavio prvi učitelj Pavao Janković, saznajemo da se godinama vodila diskusija  pa i neka vrsta borbe za dobivanje svjetovne škole.

Godine 1856. počelo se raspravljati o gradnji škole, određeno je zemljište za školski prostor i načinjen je ugovor za izdržavanje učitelja i školske zgrade.

Nakon dobivanja nacrta, dozvola i niza potvrda , 03.05. 1858. postavljen je kamen temeljac.

Prva svjetovna škola blagoslovljena je i svečano otvorena 1.travnja 1859. .

Čin otvaranja bio je povjeren općinskom školskom nadzorniku Jurju Muzlernu.  Za privremenog učitelja imenovan je Pavao Janković, rodom iz Ivanića, a za mjesnog ravnatelja škole postavljen je  župnik Jakob Pavić.

Školska zgrada bila je katnica. Podignuta je na povišenom mjestu, iznad župnog dvora. Na katu se održavala nastava , a u prizemlju je bio učiteljski stan.

Školska godina počinjala je polovicom listopada, a završavala polovicom kolovoza polaganjem razrednog ispita pred određenom komisijom. Škola je imala tri razreda.

Godine 1863. utemeljena je školska knjižnica.

 

DRUGA ŠKOLA

 

Na inicijativu doktora Izidora Kršnjavija  Kraljevska zemaljska vlada odobrila je sredstva za novu školu u Čučerju. Kopanje temelja počelo je 10. srpnja 1895. , 19. srpnja škola je bila pod krovom , a 23. rujna 1895. školu je blagoslovio mjesni župnik Franjo Matošić.

Učitelj Bogomir Žugec  i mjesni župnik Franjo Matošić osnovali su crkveno pjevačko društvo za odrasle  koje postoji do danas.

Godine 1926. za upravitelja škole je postavljen Metod Drašković.

Broj novoupisanih učenika povećavao se iz godine u godinu te se javila potreba gradnje nove ili proširenja postojeće škole.

Odlukom Ministarstva prosvjete od 17. rujna 1929. godine odlučeno je da se u školi otvori peto i šesto odjeljenje, a 12. listopada 1938. odlukom Kraljevske banske vlasti, a na molbu Školskog odbora, otvoreno je sedmo i osmo odjeljenje.

 

TREĆA ŠKOLA

 

Predaja nove školske zgrade na uporabu izvršena je 19. studenog 1938., a iste godine je  za  uspješni višegodišnji rad  od Ministarstva prosvjete odlikovana  učiteljica Danica Krleža.

Godine 1942. školska godina je počela puno ranije, a zimi se zbog nedostatka drva za ogrjev nije radilo.

Nakon odlaska Metoda Draškovića upravu nad školom preuzeo je Većeslav Kohanek. U Spomenicu škole, kao njezin najugledniji posjetitelj, upisao se 1943. nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac.

Zbog ratnih zbivanja , škola jedno vrijeme nije radila. Godine 1946. premješten je upravitelj škole V. Kohanek, a zamijenio ga je Ivan Majerić.

Uvedena je predmetna nastava od 5. razreda( još uvijek nestručna), a u poslijeratnim godinama u školi su organizirani analfabetski tečajevi.

Zalaganjem Školskog odbora, 50.-ih godina 20. stoljeća, škola je dobila veliki dio livade za fiskulturno igralište. Tih godina osnovana su u školi dječja društva „ Tehničar“ i „Mladi zadrugar“. Vršitelj dužnosti ravnatelja bio je Marijan Hajdinjak koji je za taj posao bio i nagrađen.

Zbog pomanjkanja školskog prostora, rad je organiziran u tri smjene, a novi upravitelj škole postao je Tomislav Gojak.

Školska kuhinja radila  je od siječnja 1956. .

1959. školi u Čučerju pripojena je i četverogodišnja škola Dankovec, kao područno odjeljenje. Tako je škola Čučerje postala centralna osnovna škola.

 

ŠKOLA U DANKOVCU

 

Redovita nastava u PŠ Dankovec počela je 1955. godine kada su završeni radovi prenamijene „stočare“, Stočarske radne zadruge Dankovec, u školski prostor. Školu su pohađali učenici iz sela Dankovec, Slanovec, Degidovec i Jalševec.  Upravitelj škole u koju su u školskoj godini 1955./56. krenula 104 učenika ,bio je Jurica Oklopčić.

 

DANAŠNJA ŠKOLA

 

Na parceli od 3200 m2 izgrađena je nova škola  površine 2569 m2  .  Svečano je otvorena 1. listopada 1972.  Škola ima kabinete za suvremenu kabinetsku nastavu. Škola je izgrađena samodoprinosom mještana , njihovim aktivnim sudjelovanjem u gradnji i uz veliku materijalnu pomoć kotara.

Redovita nastava počela je 11. rujna 1972. .  Stanovnici Čučerja  se od tada do danas aktivno uključuju u život škole.

Godine 1977. na mjesto upravitelja škole dolazi Stjepan Molan koji je u školi radio od 1956. godine.

Učenici i djelatnici škole imaju odličnu suradnju s HKPD „Bosiljak“, a brojni su i članovi Društva.

Koncem 1991. ravnateljicom škole postaje Barbara Ferlak koja je već po odlasku upravitelja škole Stjepana Molana (1990.) vodila upravu škole.

Tijekom  školske godine 1991./92. brojna prognana djeca pronašla su u ovoj školi toplinu i utjehu.

Ustrajnim odgojno-obrazovnim radom učenici škole su postizali sve vrjednije rezultate na brojnim natjecanjima i natječajima .

 

U razdoblju od 1992. do danas na  matičnoj školi i PŠ Dankovec izvršeni su brojni radovi , a veći su:

-1992. – 1995.  – obnovljen krov u PŠ Dankovec

                              - postavljen kosi krov na športskoj dvorani u matičnoj školi

- 1997.  -  škola je priključena na kanalizaciju

- 2002.  – projekt postave kosog krova na zgradi matične škole; odvodnja                              oborinskih voda sa krova te postavljanje gromobranske                                       instalacije.

- 2005.  – potpuna rekonstrukcija i nadogradnja PŠ Dankovec      

 

DOSADAŠNJI RAVNATELJI ŠKOLE

 

        - Pavao Janković – prvi učitelj i ravnajući učitelj od 1865.

        - Bogomir Žugec  - 1893. – 1900.

        - Dragutin Podgajski – 1900. -1914.

        - 1914. -1921. – Spomenica nije vođena te nema podataka

        - Danica Krleža - 1921.

        - Ivan Poljugan – 1921. -1923.

        - Franjo Geberta – 1923. – 1926.

        - Metod Drašković – 1926. – 1940.

        - Većeslav Kohanek – 1940. – 1946.

        - od  1946. – 1955. – više voditelja i ravnatelja ( Ivan Majerić, Darinka Grgurić,

          Mato Markić)

        - Marijan Hajdinjak  - 1955. – 1957.

        - Tomislav Gojak - 1957.  - 1977.

        - Stjepan Molan - 1977. - 1991.

        - Barbara Ferlak - 1991. - 2014.

        - Vesna Orešković - 2014.

 

ZADNJE VIJESTI

Kontakti


e-Dnevnik - prijava

Office 365

Office 365 je besplatan za sve učenike i nastavnike


Obrazovni materijali

   


  

 

  
 


 


 


Pomoć roditeljima i učenicima


  


 

preskoči na navigaciju