preskoči na sadržaj
Vijeća

Desetljećima je odgojno-obrazovni sustav bio strogo određen s »vrha«. Novim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stvara se okvir za autonomiju škole. Institucija Vijeća učenika mijenja mjesto »subjekta« u nastavi u sudionika za stvaranje kulture ravnopravnoga dostojanstva u školi.

1. U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela.

2. Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja.

3. Način izbora i djelokrug rada Vijeća učenika utvrđuje se statutom škole.

Vijeće roditelja je savjetodavno tijelo. Sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika razrednih odjela Škole.

Vijeće roditelja daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole, razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada, predlaže svog člana u Školski odbor na način utvrđen Statutom te raspravlja o drugim pitanjima značajnim za rad Škole.

ZADNJE VIJESTI

Kontakti


e-Dnevnik - prijava

Office 365

Office 365 je besplatan za sve učenike i nastavnike


Obrazovni materijali

   


  

 

  
 


 


 


Pomoć roditeljima i učenicima


  


 

preskoči na navigaciju